Begin juni is bij Jos van der Lubbe Projecten BV de periodieke audit voor het BRL SIKB 7000 certificaat gedaan. We zijn met vlag en wimpel geslaagd!

Alle werkzaamheden voor (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem voeren we uit conform deze richtlijn voor het toepassingsgebied ‘Protocol 7004: Tijdelijk uitplaatsen van grond.’ We bleken wederom onze processen en de registratie hiervan prima op orde te hebben. De audit werd dan ook afgesloten met een goed resultaat en we hebben het nieuwe certificaat inmiddels ontvangen.

BRL SIKB 7000 certificaat