Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)

De zorg voor kwaliteit, arbo en milieu (KAM) staat bij ons hoog in het vaandel en loopt als een rode draad door onze dagelijkse werkzaamheden.

Kwaliteit

Jos van der Lubbe Projecten BV is als overkoepelend bedrijf ISO 9001 gecertificeerd voor het uitvoeren van ondergrondse infrastructuur, lastechnische werkzaamheden en tijdelijke uitplaatsing van grond. Dit betekent dat onze werkwijze en kwaliteitsborging vastgelegd zijn in procedures en dat we continu streven naar verbetering hiervan. Jos van der Lubbe Lasbedrijf Wero is daarnaast ISO 3834-2 gecertificeerd en voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen voor lassen conform deze norm.

Arbo - Veiligheid

Jos van der Lubbe Projecten BV is VCA** gecertificeerd voor het uitvoeren van ondergrondse infrastructuur, lastechnische werkzaamheden en bodemsanering. Met het behalen van dit certificaat hebben we aangetoond dat het door ons als hoofdaannemer gehanteerde VGM-beheerssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de VGM Checklist Aannemers voor het uitvoeren van de hierboven genoemde werkzaamheden. Wij vinden veilig en gezond werken belangrijk en investeren hier structureel in. Jos van der Lubbe Projecten BV is sinds januari 2022 gecertificeerd voor de Safety Culture Ladder (Trede 2) . Wij werken voortdurend aan het bevorderen van bewustzijn en gewenst gedrag op het gebied van veiligheid. Klik op de link voor informatie over ongevallen en gevaarlijke situaties die intern zijn gemeld en onderzocht.  

Milieu

Jos van der Lubbe Projecten BV beschikt over een milieuzorgsysteem dat is gecertificeerd conform ISO 14001. De zorg voor het milieu is volledig ingebed in onze bedrijfsprocessen. We werken voortdurend aan het zo milieubewust mogelijk uitvoeren van onze werkzaamheden en aan het verduurzamen van ons bedrijfspand en ons wagen- en machinepark.

De CO2 Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (www.skao.nl) is hét duurzaamheidsinstrument dat organisaties en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Jos van der Lubbe Projecten BV is niveau 3 gecertificeerd conform de CO2 Prestatieladder. Elk gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks ge-audit door een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende instelling (CI).

Ons CO2-Bewust Certificaat niveau 3 betekent dat wij een werkend CO2-managementsysteem hebben en dus werk maken van de uitstoot van onze eigen organisatie en alle projecten. Klik op de betreffende link voor meer informatie over het betreffende jaartal:

Onze werkzaamheden voor tijdelijke uitplaatsing van grond en ingrepen in de waterbodem voeren we uit conform BRL SIKB 7000

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB)

Jos van der Lubbe Projecten BV werkt conform de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB). Deze norm wordt toegepast door civiele infra aannemers en ondergrondse installatiebedrijven. In deze regeling worden de kwaliteits- en VGM-eisen (ISO 9001 en VCA) voor ondergrondse infrasystemen op systematische wijze aangevuld met organisatorische, projectmatige, juridische, technische of educatieve criteria.