De Hanzehogeschool en WarmteStad hebben 19 december 2018 het warmtenet op de Campus Zernike in Groningen in gebruik genomen. Jos van der Lubbe Lasbedrijf Wero BV heeft in combinatie met een civiele aannemer, in opdracht van WarmteStad Groningen, dit warmtenet aangelegd.

 De ingebruikname van het 3 kilometer lange netwerk is een grote mijlpaal voor het nutsbedrijf. Voor Jos van der Lubbe Lasbedrijf Wero BV was het een uitdagende opdracht.

Het net wordt gevoed door tijdelijke 'mini-elektriciteitscentrales' die stroom en warmte maken. Hiermee wordt het water in het warmtenet verwarmd en worden de pompen van stroom voorzien. De stroom die overblijft, wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Oorspronkelijk was het plan om warm water op te pompen uit een geothermiebron, maar vanwege de aardbevingen door de gaswinning is dat plan geschrapt. Het doel is nu om in 2020 over te stappen naar een nieuwe duurzame oplossing, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de restwarmte van datacenters.

Jos van der Lubbe - Vacuum, warmtenet Groningen
Foto: WarmteStad/Pjotr Wiese