Aansluitend op eerder uitgevoerde werkzaamheden voor Stam & Co hebben wij in week 1 een begin gemaakt met werkvak 7 van het project N241 Schagen. Het werk bestond uit het aanleggen van 950 meter stalen leiding DN200, waarna de oude leiding werd verwijderd. Dit project heeft in het vakblad Cobouw gestaan. Lees meer...