In opdracht van Nuon Warmte NV legden wij een stadsverwarmings-tracé aan van circa 300 meter, zowel primair als secundair in de Leeuwendalersweg te Amsterdam.

De tracés bestonden uit hoofdzakelijk DN100/200 stalen buis, waaronder aanvoer en retour, inclusief de aftakkingen naar de verbruikers. Twee zinkers in het tracé liggen ongeveer 3 meter onder maaiveld ten behoeve van de te kruisen bestaande kabels en leidingen.

Zo’n 1200 meter buis werd aangelegd, inclusief bochten, afsluiters, T-stukken en reduceerverlopen. In het tracé bevinden zich 215 lassen staal met 150 krimpmoffen en 65 bandmoffen.