In de Houthavens te Amsterdam brachten wij voor een stadsverwarmingsproject van NUON Warmte een tracé van ± 300 meter aan, zowel warmte als koude. De diameters van de buizen variëren van Ø110 mm t/m Ø350 mm. Zowel de warmte als de koude leidingen werden ingebouwd in een bestaand systeem.