Jos van der Lubbe Lasbedrijf Wero heeft samen met een partner, in opdracht van WarmteStad Groningen, het warmtenet aangelegd op Zernike Campus te Groningen.

Het tracé (fase 1) bestond uit ruim 2 km leiding, variërend in diameters van DN65 t/m DN400. Hierop zijn gebouwen op de Campus aangesloten. De werkzaamheden moesten technisch gereed zijn na de zomervakantie, zodat de studenten en medewerkers zo min mogelijk overlast zouden ondervinden tijdens de aanleg. Het was een grote, maar ook een mooie uitdaging om in slechts negen weken dit te realiseren. Na gereedkomen van fase 1 werd begonnen met de volgende tracés richting Paddepoel-Noord, Selwerd en andere stadsdelen. 
Voor deze deelfases van het project werd in juni en juli al een primaire leiding aangelegd vanaf het Zwembad ‘De Parel’ naar de gebouwen van de VVE Moesstraat. Deze leidingen zullen later deel uitmaken van het grotere warmtenet.

Najaar 2017 werd begonnen met de Geothermiebron, die het warme water oppompt uit de grond. Ruim 10.000 huishoudens en kantoorpanden in het noordwesten van de stad Groningen gebruiken duurzame warmte van dit net in plaats van aardgas.