2021 zijn we voor Warmtestad Groningen gestart met de aanleg van de warmteleiding  voor de wijk Vinkhuizen. De opdracht bestond uit het aanbrengen van 2 gestuurde boringen en deze aansluiten op het bestaande net. Eind 2021 is de eerste boring aangebracht en begin 2022 de 2de boring.