Deze centrale gaat  duurzame warmte leveren aan 10.000 woningen en gebouwen in het noordwesten van Groningen.

Het warmtenet van Warmtestad is inmiddels meer dan vier kilometer lang en is aangelegd op Zernike, in Paddepoel en Selwerd. In laatstgenoemde wijk wordt het leidingnetwerk met heet water dit jaar verder uitgebreid. Diverse woongebouwen van de woningcorporaties, kantoren en kennisinstellingen als de Hanzehogeschool zijn al aangesloten op het warmtenet.

Het laatste stuk stadsleiding naar de centrale is een zinkerleiding onder het riool door.

Het project is volgens strak tijdsbestek uitgevoerd.