De zorg voor zowel kwaliteit als veiligheid staat hoog in het vaandel bij Jos van der Lubbe Projecten BV en vormt een vast onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden in het gehele bedrijf.

Kwaliteit

Jos van der Lubbe Projecten BV voldoet aan ISO 9001. Deze norm geeft opdrachtgevers het vertrouwen dat de kwaliteit van onze werkzaamheden en organisatie als vanzelfsprekend mag worden beschouwd en dat we voortdurend streven naar verdere verbetering. Met het daarop aansluitende certificaat ISO 3834-2 is ook het vereiste kwaliteitsniveau van lastechnische werkzaamheden zeker gesteld.

Veiligheid

Ons certificaat VCA** toont aan dat wij als hoofdaannemer voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu en dat de risico’s van de dagelijkse werkzaamheden op locatie worden beheerst.

Milieu

Door de werkwijze af te stemmen op ISO 9001 en VCA**, in combinatie met de BRL SIKB 7000 en CO2 Prestatieladder, kunnen opdrachtgevers er op vertrouwen dat eventuele negatieve invloeden op het milieu als gevolg van de werkzaamheden tot een aanvaardbaar peil worden teruggebracht.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt gekenmerkt door de drie voornoemde aspecten Kwaliteit, Veiligheid en Milieu, nog aangevuld door de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur (CKB).
MVO betekent bij Jos van der Lubbe Projecten BV dat bij beslissingen niet alleen het effect op de winst telt, maar dat ook de gevolgen voor mensen binnen en buiten het bedrijf en het milieu een zwaarwegende rol spelen. Wij streven voortdurend naar een optimale balans tussen ‘people, planet & profit’.
Jos van der Lubbe Projecten BV werkt aan een continue verbetering van een maatschappelijk verantwoorde, meetbare, duurzame bedrijfsvoering, die onder meer tot uiting komt bij de inkoop van producten, keuze van leveranciers en het gebruik van duurzame middelen.